Ürün Kategorileri
7

VYY-1100 YÖNETİM YAZILIMI

Tek veya sınırsız panel bağlantısı (lisansa bağlı)
Grafik arayüz görünümü
API entegrasyon desteği
Alarm durumunda ekranda POP-UP alarm bilgisi gösterebilme ve sesli uyarı
Birden fazla yangın alarm durumunda haritalar arası geçiş yapılabilme ve olayın gerçekleştiği mahali grafiksel olarak izleyebilme
Müdahale gerektiren zamanda uzaktan komut gönderilebilme (Buzzer sessiz, siren sessiz, tahliye, reset)
Çoklu harita desteği (.png, .bmp ve .jpeg)
Sürükle-bırak işlemiyle harita üzerine cihaz ekleme
Sınırsız olay kaydını filtreleyerek gösterebilme
Çoklu dil desteği (Türkçe, İngilizce, …)
Senaryo oluşturma (Sürükle-bırak özelliği) Kirlilik seviyelerini görebilme